Dopóki ziemia kręci się…

BUŁAT OKUDŻAWA – „DOPÓKI NAM ZIEMIA KRĘCI SIĘ”  

Dopóki ziemia kręci się,
dopóki jest tak, czy siak,
Panie, ofiaruj każdemu z nas,
czego mu w życiu brak:
Mędrcowi darować głowę racz,
tchórzowi dać konia chciej.
Sypnij grosza szczęśliwym
i mnie w opiece swej miej.

Dopóki ziemia kręci się,

Dopóki Ziemia obraca się,
O Panie, daj nam znak,

O Panie nasz, na Twój znak,
Władzy spragnionym uczyń,

Tym, którzy pragną władzy,
by władza im poszła w smak.

Niech władza ta pójdzie w smak.
Hojnych puść między żebraków,

Daj szczodrobliwym odetchnąć,
Niech się poczują lżej!

Raz niech zapłacą mniej.
Daj Kainowi skruchę,
i mnie w opiece swej miej.

Ja wiem, że Ty wszystko możesz,
wierzę w Twą moc i gest,
Jak wierzy żołnierz zabity,
że w siódmym niebie jest.
Jak zmysł każdy chłonie z wiarą
Twój ledwie słyszalny głos,
Jak wszyscy wierzymy w Ciebie,
nie wiedząc, co niesie los.

Panie zielonooki,
mój Boże jedyny, spraw,
Dopóki ziemia toczy się,
zdumiona obrotem spraw,
Dopóki czasu i prochu
wciąż jeszcze wystarcza jej,
Dajże nam wszystkim po trochu,
i mnie w opiece swej miej!

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

 1.01.2001 r. „ustawowo” weszliśmy w wiek XXI. Nie koniecznie jest on powiązany z procesem periodyzacji wielkiego Continuum. Istnieje jednak wiele tez stanowiących o tym kiedy tak naprawdę rozpoczął się Nowy Czas. Niektórzy przyjmują datę początku II Wojny Świtowej, jeszcze inni jej końca. Teorię również sięgają do lat 1989 oraz 1991. W pewnym sensie mają one swoje racje oraz poparcie, ponieważ w tych niezbyt od siebie odległych datach miejsce miały wydarzenia historyczne, znaczące, mające głęboki wpływ na całe społeczeństwo i dalsze życie. Niemniej jednak nie wdając się w dywagacje nt  rzeczywistego wkroczenia w Nowy Czas, Indywidualnie, na podstawie własnego doświadczenia, odczuć i obserwacji możemy sami zauważyć, że ostatnie dziesiątki lat były niezmiernie dynamicznym czasem, który zaprowadził nas do dnia dzisiejszego. Gdzie nic nie jest już takie jak niegdyś. Na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonało się ogromne przyspieszenie na każdym z planów i poziomów życia. Świat gna do przodu nie oglądając się za siebie, wielkie koło obraca się coraz szybciej, a siła odśrodkowa, co jakiś czas wyrzuca ze swej przestrzeni kolejne Istnienia. Wszystko poddaję się Energii Czasu.

W ostatnich latach miały również miejsce ingresy Planet Pokoleniowych w „nowe” znaki. Pluton wszedł w znak Koziorożca, Uran w znak Barana oraz Neptun w tym roku dokonał ingresu w znak Ryb. Te wydarzenia również ściśle wiążą się z postrzeganiem Świata jako całości i mają swój specyficzny wpływ na koleje wydarzeń i nieuchronnych długofalowych zmian. W tej chwili Uran zbliża się do kwadratury z Plutonem, zatem owe zmiany są nieuchronne. Co z tego wyniknie, sami zobaczymy na przełomie najbliższych lat.

W ruchu wirowym ludzkich umysłów pomieszały się również kwestie najistotniejsze. Wartości, priorytety, Ideały. Ludzie mniej lub bardziej świadomie nakręcają tą gigantyczną machinę, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy z konsekwencji jakie niosą za sobą owe działania. Świat się kręci jak, mawiają fachowcy, a my razem z nim.

Popularne w dzisiejszych czasach stało się nadużywanie słów opisujących Stany niezwykle Subtelne. Ludzie nie dość , że nie rozumieją owych Stanów to  zamykają Je w sztywne reguły, schematy, dogmaty,  swoje wyobrażenia, chciejstwo i wygodę,  przypisując Tym Stanom cechy, które nie mają z Nimi nic wspólnego. Na nasze nieszczęście. Tak w dzisiejszych czasach dzieję się z Miłością, Wiarą, Czystością i w końcu Świadomością. Na wszystko znamy i posiadamy odpowiedzi, kolokwialnie mówiąc „gotowce” wszystko zostało już opisane, przeanalizowane, zbadane, pewnie nawet sam Bóg ma swoją elektroniczną teczkę podpisaną słowami „Instancja Najwyższa”. Podobnie dzieję się z Energiami Planetarnym, naszymi „git funflami” co to mają dawać, działać i nie gadać. Rzecz w tym, że owa ignorancja i świętokradztwo wobec Nich jest znamienne i prędzej czy później oddzielą One „ziarno od plew”.

Hymn 89 l Do wszystkich bogów

Niech do nas siły zbawcze ze wszystkich stron przyjdą,

Zwycięskie, niemylne, w triumfy bogate,

Aby wszyscy bogowie byli nam łaskawi,

Opiekunami byli dzień w dzień troskliwymi.

Niechaj łaska zbawienna bogów, praw strzegących,

I bogów dary piękne znów powrócą do nas,

Przyjaźni trwałej bogów zawsześmy pragnęli,

Niechaj wiek nasz bogowie przywrócą ku życiu.

 

Podług wskazań pradawnych wołamy dziś wszystkich:

Bhagę , Mitrę, Aditi, Dakszę niemylnego,

Arjamana, Warunę, Somę i Aświnów,

Saraswati radość niech nam da, szczęśliwa!

 

Niechaj Wata przywieje nam ten lek ożywczy,

Również Prithiwi-matka i nasz ojciec Djaus,

I kamienie życzliwe, sok cieknący somy,

A wy nas, Aświnowie, wysłuchajcie, szczodrzy!

 

Jego, władcę wszystkiego, co stoi, co chodzi,

Błagamy dziś o pomoc – myśli budzącego!

Oby Puszan bogactwa nasze ciągle mnożył,

Nasz obrońca niezmienny, opiekun – dla szczęścia.

 

Szczęście niech Indra da nam wielkosławny,

Szczęście niech Puszan da, dzierżący skarby,

Szczęście niech Tarkszja da, z kołem niełomnym,

Szczęściem obdarzy niech nas Brihaspati!

 

Niech Maruty pstrokonne, Priśni potomkowie,

W jasnym blasku jeżdżący, do celu spieszący,

Niechaj Manu synowie słońcooczni przyjdą,

Ogniojęzyczni, razem z bogami na pomoc!

 

Niechaj radość słyszymy, bogowie, uszami,

Niech na radość patrzymy oczyma, o wzniośli,

Czcząc was, niechaj z mocnymi członkami, ciałami,

Wiek osiągniemy długi, przez bogów wskazany

.

Setka jesieni przed nami, bogowie,

Tu kres stawiacie dla ciał naszych wieku,

Wtedy synowie stają się ojcami,

Lecz w środku drogi nie łamcie nam życia.

 

Nieskończoność to niebo, nieskończoność to przestrzeń,

Nieskończoność – to matka i ojciec, i syn,

Wszyscy bogowie, pięć ras – nieskończoność

Nieskończoność była, nieskończoność przyjdzie!        

 

Hymn 89 – Rygweda

Jayanti