Halina Poświatowska – Opowieść dla Przyjaciela

Halina Poświatowska – urodziła się w Częstochowie jako Helena Myga dnia 9 maja 1935 roku. Data jej urodzenia posiada pewna historię, mianowicie na skutek pomyłki w akcie urodzenia widniała data 9. lipca która stosunkowo często była brana za prawidło.  Halina opuściła swoje ciało przedwcześnie,  11 października 1967 roku w Warszawie. Powodem jej śmierci była nieuleczalna ciężka choroba serca. Była Genialna Poetka przez wielu uważana za esencję kobiecości i piękna. Przekaz jakiego dokonała w swych pracach stał się bez watpienia