bio

Magdalena Czyżykiewicz – Janusz
(ur. 6.01.1988 w Bielsku –Białej). Uczęszczała do Szkoły Sztuk Pięknych im. Juliana Fałata w rodzinnym mieście, następnie podjęła edukację na kierunku matematyczno –fizycznym. Malarstwem i rysunkiem zajmuje się od 1994 roku. Grafiką użytkową od 2009.

Od 2012 roku zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, spotkań z poezją i literaturą, którą ściśle łączy ze sferą Duchowości człowieka. (wieczór Autorski Ewy Kornafel „Lilith zakazana kobiecość” czy spotkanie z Leonem Zawadzkim i Marią Pieniążek (B-B 2012). W 2016 roku współpracowała z Fundacją Rycerze i Księżniczki, firmą Air Med Escort i specjalistycznymi placówkami medycznymi na całym świecie, min. Wu Medical Center w Beijin (Pekin), Tel Aviv Sourasky Medical Center, a także profesorem Grzegorzem Węgrzynem (Katedra biologii molekularnej w Gdańsku) w projekcie „Genisteina” wspierając dzieci dotknięte ultra-rzadkimi chorobami genetycznymi (gł. leukodystrofia globoidalna).  Organizatorka zbiórek pieniężnych i koncertów charytatywnych. Współorganizatorka imprezy masowej Drifterzy Charytatywnie III edycja  (2017) PGE Narodowy.

Od 2018 roku współpracuje z Mirosławem Czyżykiewiczem i Witoldem Cisło – projekt Pretekst Live Czyżykiewicz & Cisło (do 2019 roku) i Mirosławem Czyżykiewiczem – Solo – pełniąc funkcje managera. Zajmuje się także tworzeniem i projekcją wizualizacji multimedialnych – filmów – jako części oprawy scenicznej. Autorka klipu promującego singiel „Znów śniłaś się mi” z płyty Pretekst Live Czyżykiewicz & Cisło. W 2018 roku współpracowała przy organizowaniu kursu Master Class Beata Fudalej – warsztaty teatralne w Teatrze Baza w Warszawie.

 

Adeptka Szkoły Jogi Klasycznej Ramanadom oraz Warsztatu Astrologii profesjonalnej „Logonia“ — prowadzonych przez Leona Zawadzkiego i Marię Pieniążek.
Od kilku lat prowadzi indywidualną praktykę Astrologiczną w nurcie Astrologii Świątynnej.
Wraz z Leonem Zawadzkim przetłumaczyła liczne traktaty filozoficzne dot. Karmy oraz Atma Vichary na potrzeby  „Biblioteki Wiedzy Potrójnej“.
Od najmłodszych lat zajmuje się filozofią , w ramach tego prowadziła warsztaty i wykłady w różnych regionach Polski. Wraz z Leonem Zawadzkim opracowała warsztat, w którym tematem wiodącym jest „Transcendent w horoskopie” oraz „muzyczny zapis horoskopowy“.

Naukę Astrologii rozpoczęła w 2009 roku dzięki Ewie Kornafel, a kontynuowała u Leona Zawadzkiego – poety, pisarza, nestora polskich astrologów, Jogina i trenera Polskiej Kadry Szachowej. Od 2015 roku wraz z Włodzimierzem H. Zylbertalem, (ur. 1960 – zm. 2018) administruje autorską Grupę „Psychotronika Nowoczesna”.

W 2010 roku wraz z Leszkiem Wieczorkiem wydała „Poradnik dla młodych kierowców” – jest autorką grafik i rysunków w nim zawartych. W tym samym roku, podjęła naukę Jogii klasycznej, a w 2011 roku Uczęszczała na kurs nauczycielki Jogi I stopnia, IYKTA

Inne:

— artykuł „Śmierć w horoskopie“ —  Warsztat Astrologii Profesjonalnej Leona Zawadzkiego i Marii Pieniążek. (2012)

— prelekcja „Astrologiczne źródła nazizmu“— Polskie Towarzystwo Astrologiczne — „weekend z astrologią” – seria trzech wykładów: Leon Zawadzki, Włodzimierz Zylbertar, Piotr Piotrowski, Jakub Euszkowski, Magdalena Janusz  (2013),

— prelekcja „Ezoteryczne źródła nazizmu“ — Karmnik Filozoficzny prowadzony przez dr. Mirosława Piróga, Katowice (2014),

— prelekcja „ezoteryczne i astrologiczne źródła nazizmu“ — Kawiarnia Filozoficzna dr. Jarosława Hessa  Bielsko — Biała (2015).

— warsztat – „Lilith zakazana kobiecość“ — Quaternity Joga organizowanego przez certyfikowną Nauczycielkę Jogi Sarbjot, Antoniów – Góry Izerskie (2016)

— autorski „Warszat Astrologii praktycznej — Transcendent“ , Szczecin (2016)

— organizacja „Akademii Jungowskiej“ dr. hab. Mirosława Piróga (2013)

– „Jesień z Jogą Kundalinii“ Koszarawa (2011)

– organizacja Warsztatów Jogi Kundalinii – Maha Sidhi Ridhi Kriya – prowadzone przez Tomasza Wińskiego — Harjet Singh, Bielsko – Biała (2011)

— Publikacja artykułu „Mars i jego siła” na ramach kwartalnika „Trygon“ wydawanego nakładem Stowarzyszenia Polskich Astrologów (2013)

— Wieczór autorski Ewy Kornafel „Lilith zakazana kobiecość” Bielsko – Biała (2011)

— Koncert Charytatywny na rzecz Tymona Palczarskiego Letnia scena BCK – Bielsko – Biała (2016)